Náhodné fotografie

Náhodná fotografie
Náhodná fotografie
Náhodná fotografie


Voda a my-1299360916


Život vznikol kedysi pri pobreží mora v málo slanej vode a tak sa voda stala podmienkou života na našej planéte. Keď prvé organizmy vykročili na súš, vzali so sebou vo svojej medzibunkovej tekutine vodu a minerály tohto pravekého mora. Voda tvorí takmer 80% hmotnosti novorodenca. Dospelý človek má podiel vody asi 50-55%. Denný príjem vody dospelého človeka:-voda a nápoje 1,0-1,5 litra-príjem potravou (polievka, ovocie, zelenina) asi 1,0 litra-trávením živín, najmä tukov, sa uvolní asi 0,5 litra Denný výdaj vody:-tvorba moču 1,0-1,5 litra-odparovanie telesným povrchom 0,6-0,8 litra... [celý článek]


Kyslé dažde-1299360234


Kyslý dážď vzniká ako dôsledok silného znečistenia ovzdušia. Nečistoty sa absorbujú vzdušnou vlhkosťou a prostredníctvom zrážok sa dostávajú späť na zem. Dažďová voda, aj keď nie je znečistená, je čiastočne kyslá. To znamená, že jej pH faktor má hodnotu nižšiu ako 7.Bežná dažďová voda má pH faktor 5,O až 5,6. Je mierne kyslá, pretože vo vzduchu sa nachádza oxid uhličitý, ktorý sa absorbuje vzdušnou vlhkosťou. Za kyslý dážď sa považuje dažďová voda s pH faktorom od 2,O do 5,O. Kyslé dažde rozožierajú fasády domov, poškodzujú pôdu ,zabíjajú ryby v jazerách a sú jedným z hlavných ničiteľov s... [celý článek]


Voda na Slovensku-1299344805


Voda na Slovensku Aký je súčasný stav vody? Hydrologický cyklus na všetkých kontinentoch vrátane strednej Európy v posledných rokoch zaznamenáva značné zmeny. Tieto zmeny sa prejavujú v dlhodobom poklese ročných zrážok i časovej a priestorovej zmene rozdelenia sezónnych zrážok. V letnom období a v horách prší viac a intenzívnejšie a v nížinách i mimo leta prší menej ako v minulosti. Dochádza taktiež k výkyvom počasia s náhlymi vpádmi chladných a teplých frontálnych systémov. To spôsobuje živelné pohromy, víchrice, hurikány, prívaly dažďov, náhle topenie snehov, povodne i suchá v prieb... [celý článek]


Biodiverzita vody-1299344299


Biodiverzita vody Čo je to vlastne tá biodiverzita ? Ide o biologickú diverzitu, ktorá znamená variabilitu všetkých žijúcich organizmov, vrátane suchozemských, morských a iných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou. To zahŕňa diverzitu v rámci druhu, medzi druhmi a diverzitu ekosystémov. My budeme ďalej hovoriť už iba o biodiverzite vodného ekosystému. -je ovplyvnená viacerými faktormi, nazývame ich limitujúce a sú to: teplota vody, množstvo prenikajúceho slnečného svetla, rozpustné plyny a živiny, prúdenie vody, znečistenie vody -ne... [celý článek]


Voda globálne-1299343791


Voda globálne Hydrosféra – vodný obal Zeme zahrňuje vodu morskú (oceány, moria), vodu na pevninách (rieky, jazerá, nádrže), vodu viazanú v ľadovcoch, podzemnú vodu, pôdnu a atmosferickú vodu (vodné pary, hmly, oblaky, dážď, sneh).V oceánoch a moriach, ktoré pokrývajú asi 71% zemského povrchu, je až 97,2% vody našej planéty. Zvyšok pripadá na vodu pevnín. Tieto kontinentálne vody sú zastúpené približne 75% vo forme ľadovcov, 22% podzemné vody a iba 3% vodné toky a jazerá. Hydrológia je veda, ktorá sa zaoberá štúdiom zákonov vody v krajine, fyzikálnymi, chemickými a biologický... [celý článek]


Videá-1299340077


Tu môžete nájsť odkazy na rôzne videá týkajúce sa vody Ohrozené studničky Potoky v ľudskom tele Voda na Slovensku Rieka plná hormónov Kolobeh vody Globálne otepoľovanie ... [celý článek]


1 2 3
Další články »


 

Vytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok